احمق آموزش ارسال کاشان دانلود بازسازی

احمق: آموزش ارسال کاشان دانلود بازسازی قبرستان شهروندخبرنگار کاشان

گت بلاگز اخبار پزشکی یک چهارم جمعیت دنیا تا سال ۲۰۴۵ چاق خواهند بود

تحقیق تازه نشان می دهد در صورت استمرار روند فعلی، حدود یک چهارم جمعیت دنیا تا سال ۲۰۴۵ چاق خواهند بود و یک نفر از هر ۸ نفر مبتلا به دیابت نوع۲ خواهد بود. 

یک چهارم جمعیت دنیا تا سال ۲۰۴۵ چاق خواهند بود

یک چهارم جمعیت دنیا تا سال ۲۰۴۵ چاق خواهند بود

عبارات مهم : جمعیت

تحقیق تازه نشان می دهد در صورت استمرار روند فعلی، حدود یک چهارم جمعیت دنیا تا سال ۲۰۴۵ چاق خواهند بود و یک نفر از هر ۸ نفر مبتلا به دیابت نوع۲ خواهد بود.

به گزارش مهر، طبق گزارش یکسان محققان دانمارکی و انگلیسی، با روند زیاد کردن چاقی، قیمت مبتلا شدن به دیابت نوع۲ در طول ۲۷ سال آینده از ۹ درصد به ۱۲ درصد زیاد کردن خواهد یافت و تبدیل به یکی از پرسشها حاد سلامت خواهد شد.

دکتر «آلن موسس»، سرپرست تیم تحقیق از موسسه تحقیقاتی نووو نوردیسک دانمارک، در این باره می گوید: «پیش بینی می شود شیوع جهانی چاقی و دیابت به شکل قابل توجهی زیاد کردن یابد مگرآنکه روند پیشگیری از چاقی شدت یافتن شود.»

یک چهارم جمعیت دنیا تا سال ۲۰۴۵ چاق خواهند بود

در این مطالعه، محققان داده های شرکت بهداشت جهانی را جهت تمامی کشورها بررسی کردند.

محققان اذعان می کنند قیمت جهانی دیابت تنها در صورتی ثابت می ماند که قیمت چاقی از ۱۴ درصد فعلی به ۱۰ درصد تا سال ۲۰۴۵ کم کردن یابد.

تحقیق تازه نشان می دهد در صورت استمرار روند فعلی، حدود یک چهارم جمعیت دنیا تا سال ۲۰۴۵ چاق خواهند بود و یک نفر از هر ۸ نفر مبتلا به دیابت نوع۲ خواهد بود. 

واژه های کلیدی: جمعیت | دیابت | محققان | تحقیقات | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs