احمق آموزش ارسال کاشان دانلود بازسازی

احمق: آموزش ارسال کاشان دانلود بازسازی قبرستان شهروندخبرنگار کاشان

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی واکنش کشور عزیزمان ایران به بیانات وزیر خارجه بحرین

قاسمی در تصویر العمل به وزیر خارجه بحرین گفت که به رغم همه توطئه ها، دسیسه ها و تولید بحران های ساختگی فلسطین تا آزادی کامل مساله اول دنیا اسلام باقی خواهد ماند

واکنش کشور عزیزمان ایران به بیانات وزیر خارجه بحرین

واکنش کشور عزیزمان ایران به بیانات وزیر خارجه بحرین

عبارات مهم : اسلام

قاسمی در تصویر العمل به وزیر خارجه بحرین گفت که به رغم همه توطئه ها، دسیسه ها و تولید بحران های ساختگی فلسطین تا آزادی کامل مساله اول دنیا اسلام باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرآنلاین، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در تصویر العمل به بیانات وزیر امور خارجه بحرین که جهت خوشایند حاكمان آمريكا و رژيم اشغالگر، مساله قدس را مساله ای فرعی خواند اظهار داشت:

واکنش کشور عزیزمان ایران به بیانات وزیر خارجه بحرین

جای بسی تاسف است کشوری عربی و اسلامی ۷ دهه زخم كهنه بر پیکر مجروح دنیا اسلام را مساله ای فرعی بنامد و چنین نابخردانه هنوز از آشنایی راحت ترين مباحث جهانی ناتوان باشد و بدين گونه با بيان سخنان سخيف و بی پايه حيثیت كشور و مردم خود را در معرض ديد همگان به حراج نهد.

قاسمی تاکید کرد: به رغم همه توطئه ها و دسیسه های پیچیده و تولید و بازتولید بحران ها و تهدیدات ساختگی از سوی محور آمریکا-صهیونیسم، فلسطین همچنان و تا آزادی کامل مساله اول دنیا اسلام و پاره تن آن است و هیچ فرد، کشور و موضوعی نمی تواند اذهان امت اسلامی را از این مساله خطیر منحرف نماید.

قاسمی در تصویر العمل به وزیر خارجه بحرین گفت که به رغم همه توطئه ها، دسیسه ها و تولید بحران های ساختگی فلسطین تا آزادی کامل مساله اول دنیا اسلام باقی خواهد ماند

واژه های کلیدی: اسلام | بحرین | اسلامی | فلسطین | وزیر امور خارجه | وزارت امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs